آموزش انگلیسی - تکوید


آموزش انگلیسی

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد خانواده انگشتی - The Finger Family Song

موسیقی
آهنگ شاد خانواده انگشتی ( آموزش اعضای خانواده با انگشت ) بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان The Finger Family Song - Nursery Rhymes Ki...

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد خوشحالی کوکوملون - CoComelon

آموزشی
آهنگ شاد خوشحالی (اگر خوشحالی و میدونی) کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان If You're Happy and You Know It Song - CoComel...

آموزش انگلیسی با مت | آموزش زبان با مت ( Colorful Tunes )

آموزشی
آموزش انگلیسی با مت | آموزش زبان با مت ( Colorful Tunes )

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد گاراژ کوکوملون - Garage Sale Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد انگلیسی گاراژ کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان Garage Sale Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد بند کفشتو ببند کوکوملون - CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد بند کفشتو ببند کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان Tie Your Shoes Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد عنکبوت کوچولو کوکوملون - Itsy Bitsy Spider

موسیقی
آهنگ شاد عنکبوت کوچولو کوکوملون به همراه چند ترانه شاد کودکانه دیگر بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان Itsy Bitsy Spider + More Nursery...

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ تولدت مبارک کوکوملون - Happy Birthday CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد تولدت مبارک کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Happy Birthday Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد گوسفند سیاه کوکوملون - Black Sheep CoComelon

موسیقی
ترانه شاد گوسفند سیاه کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Baa Baa Black Sheep - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد قایق بادکنکی کوکوملون - Balloon Boat CoComelon

موسیقی
ترانه شاد قایق بادکنکی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Balloon Boat Race - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد بازی بی خطر کوکوملون - Play Safe CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد بازی بی خطر کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان No No- Play Safe Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد دالی بازی کوکوملون - Peek A Boo CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد دالی بازی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Peek A Boo - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد نتهای موسیقی کوکوملون - Music Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد نتهای موسیقی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Music Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد سازهای موسیقی کوکوملون - Musical Instruments

موسیقی
ترانه شاد سازهای موسیقی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Musical Instruments Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد آدم برفی کوکوملون - Snowman Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد آدم برفی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Let's Make a Snowman Together Song - Kids Learning Videos - Learn with Twinkle

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد نام اشکال کوکوملون - Shapes Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد (آموزش) نام اشکال در زیر درخت کریسمس کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Learn the Shapes Under the Christmas Tree - Baby Educatio...

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد اولین روز مدرسه کوکوملون - CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد اولین روز مدرسه کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان First Day of School - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد بو بو کوکوملون - The Boo Boo Song CoComelon

موسیقی
ترانه شاد بو بو کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان The Boo Boo Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد ده اردک کوچولو کوکوملون - Ten Little Duckies

موسیقی
ترانه شاد ده اردک کوچولو کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Ten Little Duckies - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

اشیاء قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی -آموزش انگلیسی با English Today

آموزشی
اشیاء قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی -آموزش انگلیسی با English Today

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد پدر و پسرها کوکوملون - Father and Sons Song

موسیقی
ترانه شاد پدر و پسرها کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانFather and Sons Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش روزهای هفته کوکوملون - The Days of the Week

موسیقی
آموزش روزهای هفته به انگلیسی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان The Days of the Week Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش رنگها و اعداد با بلیپی - Blippi Colors Numbers

آموزشی
آموزش رنگها و اعداد با بلیپی بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانBlippi The Pirate Learns About Colors and Numbers at Kidd's Jewelry Heist - Edu...

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش اعداد ۱ تا ۱۰ کوکوملون - Ten in the Bed CoComelon

موسیقی
آموزش شمارش اعداد کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Ten in the Bed - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش اعداد ۱ تا ۲۰ کوکوملون - Numbers Song 1 to 20

موسیقی
آموزش اعداد ۱ تا ۲۰ کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Numbers Song 1 to 20 - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش با انگشتها کوکوملون - Finger Family CoComelon

آموزشی
آموزش با انگشتها کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Finger Family (Vehicles Version) - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد رنگهای ژله کوکوملون - Jello Color CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد رنگهای ژله کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانJello Color Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش نام سبزیجات کوکوملون - Vegetables Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد نام سبزیجات کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Yes Yes Vegetables Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش اسم اشکال کوکوملون - Shapes In My Lunch CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد آموزشی اسم اشکال کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانShapes In My Lunch - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد پیتزا کوکوملون - Pizza Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد پیتزا کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Pizza Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی با مت | آموزش زبان با مت ( حیوانات باغ وحش )

کارتون
آموزش انگلیسی با مت | آموزش زبان با مت ( حیوانات باغ وحش )

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد اسکی کوکوملون - Ski Song CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد اسکی کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Ski Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد خرگوش کوچولو کوکوملون - Little Bunny CoComelon

موسیقی
ترانه شاد خرگوش کوچولو کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانLittle Bunny Foo Foo - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان - آموزش نام اشکال کوکوملون - Shapes CoComelon

موسیقی
آموزش نام انگلیسی اشکال برای کودکان کوکوملون به همراه آهنگهای زیبای دیگر بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانShapes In My Lunch Box Song + More Nurse...

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه های شاد انگلیسی برای کودکان 2 کوکومون - CoComelon

موسیقی
ترانه های شاد انگلیسی برای کودکان از کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Reading Song + More Nursery Rhymes Kids Songs - CoComelon

آموزش انگلیسی کودکان - ترانه شاد روز مادر کوکوملون - Mothers Day Song CoComelon

موسیقی
ترانه شاد روز مادر از کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Mothers Day Song - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش انگلیسی کودکان کوکوملون این قسمت:بهترین برادر بزرگ

آموزشی
آموزش انگلیسی کودکان کوکوملون این قسمت:بهترین برادر بزرگ

آموزش انگلیسی کودکان - آهنگ شاد بینگو کوکوملون - Bingo CoComelon

موسیقی
آهنگ شاد انگلیسی بینگو کوکوملون بسیار عالی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان Bingo - CoComelon Nursery Rhymes Kids Songs

آموزش زبان انگلیسی به کودکان _ آموزش انگلیسی به کودکان با شعر

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان _ آموزش انگلیسی به کودکان با شعر

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (آموزش انگلیسی با شعر و شهر موش ها)

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان (آموزش انگلیسی با شعر و شهر موش ها)

داستان بلبل و شاهین - آموزش انگلیسی با داستان

آموزشی
داستان بلبل و شاهین - آموزش انگلیسی با داستان

داستان مار و عقاب - آموزش انگلیسی با داستان

آموزشی
داستان مار و عقاب - آموزش انگلیسی با داستان به همراه لیستی از واژگان و اصطلاحات برای تقویت مهارت های لیسنینگ و خواندن و افزایش دایره واژگان

آموزش انگلیسی با سلنا گومز

موسیقی
Hey RealLifers! Do you love Selena Gomez? She has really amazing songs that are great for learning English, like this one! سلام Real Lifers آیا شما سلنا ...

آموزش انگلیسی با انیمیشن روح

آموزشی
Who has already watched this beautiful movie by Disney Pixar? With today's lesson you are going to learn some advanced native pronunciation and vocabul...

داستان خروس مغرور - آموزش انگلیسی با داستان

آموزشی
داستان خروس مغرور برای آموزش انگلیسی با استفاده از داستان های ساده و آموزنده به همراه لیستی از واژگان و اصطلاحات

آموزش انگلیسی برای کودکان با میکی موس

آموزشی
آموزش انگلیسی برای کودکان با میکی موس

آموزش انگلیسی - دست کج داشتن

آموزشی
با دیدن این ویدیو میتونید در مورد کسی که دستش کجه به انگلیسی صحبت کنید.

آموزش انگلیسی کودکان به روش غیر مستقیم بخش 2

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به شیوه غیر مستقیم وبا توجه به مهارتها وعلایق کودک دلبندتان صورت میگیرد. پیجهای اینستا گرام ما @artakids_com @m.dehghan.arta

آموزش انگلیسی کاربردی در سفر با سریال

آموزشی
آموزش انگلیسی کاربردی در سفر با سریال

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)