آموزش ریاضی - تکوید


آموزش ریاضی

آموزش ریاضی سال هفتم، فصل دوم اعداد صحیح، بخش ۳ از ۳

آموزشی
آشنایی با ضرب و تقسیم اعداد صحیح، همچنین کاربرد ترکیب علامت در جمع و تفریق

آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک جلسه پنجم

آموزشی
آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک جلسه پنجم

آموزش ریاضی پایه هفتم جلسه سیزدهم

آموزشی
آموزش ریاضی پایه هفتم جلسه سیزدهم

آموزش ریاضی پایه هشتم جلسه سیزدهم

آموزشی
آموزش ریاضی پایه هشتم جلسه سیزدهم

آموزش ریاضی و آمار 1 دهم انسانی جلسه چهارم- معادله درجه 2 - روش مربع کامل

آموزشی
آموزش ریاضی و آمار 1 دهم انسانی جلسه چهارم- معادله درجه 2 - روش مربع کامل

آموزش ریاضی پایه پنجم فصل اول(ادامه)

آموزشی
خبر مهم =اگه تعداد دنبال کنندگان تا آخر این هفته ۲۰۰ تا بشه کلی سورپریز داریم پس لطفا دنبال کنید لطفا

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - حل تمرین ریاضی صفحه 41 - قسمت اول

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - حل تمرین ریاضی صفحه 41 - قسمت اول ** توسط خانم فاطمه علیزاده**

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - حل تمرین ریاضی صفحه 41 - قسمت دوم

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - حل تمرین ریاضی صفحه 41 - قسمت دوم ** توسط خانم فاطمه علیزاده**

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - درس واحد کیلومتر و متر- حل مساله صفحه 40و 41

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - درس واحد کیلومتر و متر- حل مساله صفحه 40و 41 - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - ساخت عدد 3 رقمی روش درختی حل تمرین آخر صفحه 41

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - ساخت عدد 3 رقمی روش درختی حل تمرین آخر صفحه 41 - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی -تشخیص اعداد فرد و حل سوال چهارگزینه ای - ص 40 و 41

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تشخیص اعداد فرد و حل سوال چهارگزینه ای صفحه 40 و 41

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تمرین اعدادتقریبی روی محور بخش (2) صفحه 42

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تمرین اعدادتقریبی روی محور بخش (2) صفحه 42 - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تشخیص اعداد تقریبی - صفحه 40 و 41

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تشخیص اعدادتقریبی - صفحه 40 و 41 توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی فصل 2 صفحه 28 و 29

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی فصل 2 صفحه 28 و 29

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تمرین اعدادتقریبی روی محور بخش (1) آزمونک صفحه 38

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - تمرین اعدادتقریبی روی محور بخش (1) آزمونک صفحه 38 توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش ریاضی پنجم دبستان فصل اول الگوها ص 16

آموزشی
گام به گام با اموزش و حل تمرین های کتاب ریاضی پنجم دبستان مدرس مژده اسکندری

آموزش ریاضی پایه سوم- کار در کلاس صفحه29

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم معرفی هزار کار در کلاس صفحه29 مدرس:فاطمه میربلوکی

آموزش ریاضی پنجم فصل دوم صفحه 33

آموزشی
آموزش ریاضی پنجم فصل دوم صفحه 33

آموزش ریاضی پایه سوم-حل مسئله صفحه26 کتاب ریاضی

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم حل مسئله صفحه26 کتاب ریاضی راهبردهای حل مسئله الگوسازی مدرس:فاطمه میربلوکی

آموزش ریاضی پایه سوم-شمارش چندتا چندتا

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم شمارش چندتا چندتا حل تمرین صفحه12کتاب ریاضی مدرس:فاطمه میربلوکی

آموزش ریاضی پایه سوم- الگویابی

آموزشی
تدریس حل مسئله صفحه 8 کتاب ریاضی سوم راهبردهای حل مسئله الگویابی مدرس: فاطمه میربلوکی

آموزش ریاضی هفتم - فصل دوم عددهای صحیح - مسئله های جمع و تفریق اعداد صحیح

آموزشی
آموزش ریاضی هفتم - فصل دوم عددهای صحیح - مسئله های جمع و تفریق اعداد صحیح

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - حل تمرین صفحه 39 - بخش 2

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - حل تمرین صفحه 39 - بخش 2 ** توسط خانم فاطمه علیزاده **

آموزش ریاضی-پایه دوم-ساخت عدد دوررقمی با کارت

آموزشی
یک آموزش جذاب فوتبالی برای دانش آموزان پایه دوم-ریاضی-ساخت عدد دورقمی با کارت

آموزش ریاضی سال نهم (فصل1، درس2: نمایش مجموعه ها و مجموعه ها برابر) با استادگل

ورزشی
استاد گل کیه؟ چرا ریاضی با استادگل شیرینه؟ کیفیت فیلم هاش حرف نداره!!! فقط یه کلیپشو امتحان کن! تازه در تلگرام، اینستا، بله و ... میشه داشتش!

آموزش ریاضیات نهم ( فصل اول _ درس اول )

آموزشی
آموزش ریاضیات نهم ( فصل اول _ درس اول )

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 ** توسط خانم فاطمه علیزاده **

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 بخش 2

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 بخش 2 ** توسط خانم فاطمه علیزاده **

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 بخش 3

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 بخش 3 ** توسط خانم فاطمه علیزاده **

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 بخش 4

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - عدد های تقریبی صفحه 37 بخش 4 ** توسط خانم فاطمه علیزاده **

آموزش ریاضی پنجم دبستان - الگویابی

آموزشی
آموزش ریاضی پنجم دبستان - الگویابی مدرس: خانم پورعزیزی مؤسسه آموزشی فجر ندای جاوید

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - ریاضی فعالیت دوم صفحه 34

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - ریاضی فعالیت دوم صفحه ** توسط خانم فاطمه علیزاده **

آموزش ریاضی پایه ی ششم ابتدایی(قسمت یازدهم)

آموزشی
آموزش ریاضی پایه ی ششم ابتدایی(قسمت یازدهم) مدرس جناب آقای مهندس واعظ زاده سال تحصیلی 1399-1400 دبستان پسرانه قرآنی هدی بابل

آموزش ریاضی پایه ی ششم ابتدایی(قسمت هشتم)

آموزشی
آموزش ریاضی پایه ی ششم ابتدایی(قسمت هشم) مدرس جناب آقای مهندس واعظ زاده سال تحصیلی 1399-1400 دبستان پسرانه قرآنی هدی بابل

آموزش ریاضی هشتم - فصل چهارم - جبر و معادله

آموزشی
آموزش ریاضی هشتم - دبیرستان غیردولتی پیام دوره اول - سال تحصیلی 1399-1400 جلسه 14 مهر فصل ]چهارم ریاضی هشتم - حل سوال مهم در هندسه + تدریس فصل 4

آموزش ریاضی دوم دبستان - دسته های ده تایی و یکی

آموزشی
آموزش ریاضی دوم دبستان - دسته های ده تایی و یکی مدرس: ماهرخ مستقیمی مؤسسه آموزشی فجر ندای جاوید

آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسأله ، راهبرد حذف حالت های نامطلوب

آموزشی
آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسأله ، راهبرد حذف حالت های نامطلوب

آموزش ریاضی هشتم فصل اول فعالیت صفحه 6 و 7

آموزشی
آموزش ریاضی هشتم فصل اول فعالیت صفحه 6 و 7

آموزش ریاضی سال دهم | فصل اول | دنباله های بازگشتی | یک نکته یک تست

آموزشی
. یک تست بسیار سخت با یک روش بسیار ساده در دنباله های بازگشی حل کردیم، امیدوارم براتون مفید باشه .

کارگاه آموزش ریاضی دوم دبستان

آموزشی
تو ایت کلرگاه در قالب بازی ها و پروژه های جذاب، ریاضی رو برای بچه ها شیرین میکنیم:)

آموزش ریاضی پنجم ابتدایی (الگو ها)

آموزشی
آموزش ریاضی پنجم ابتدایی (الگو ها) مدرس جناب آقای مجید امیرکلایی،دبستان پسرانه قرآنی هدی،سال تحصیلی 1399-1400

آموزش ریاضی پنجم دبستان - درس اول- بخش دوم

آموزشی
آموزش ریاضی پنجم دبستان - درس اول- بخش دوم مدرس: اکرم کاظمی مؤسسه آموزشی فجر ندای جاوید

آموزش ریاضی پایه ی ششم ابتدایی(قسمت هفتم)

آموزشی
آموزش ریاضی پایه ی ششم ابتدایی(قسمت هفتم) مدرس جناب آقای مهندس واعظ زاده سال تحصیلی 1399-1400 دبستان پسرانه قرآنی هدی بابل

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - صفحه 26 و 27 توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - صفحه 26 و 27 کتاب ریاضی توسط خانم فاطمه علیزاده

بهترین راه حل برای دسترسی همه به آموزش ریاضی

آموزشی
بهترین راه حل برای دسترسی همه به آموزش ریاضی

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - صفحه 26 و 27 توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزشی
آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی - صفحه 26 و 27 کتاب ریاضی توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش ریاضی پایه نهم جلسه هشتم

آموزشی
آموزش ریاضی پایه نهم جلسه هشتم

آموزش ریاضی هشتم قسمت اول

آموزشی
در این ویدئو به مرور مطالب مربوط به اعداد صحیح در سال هفتم می پردازیم.

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X دانلود فایل مرجع دانلود فایل تبلیغات شما (پیام به تلگرام)