ترحیم - تکوید


ترحیم

اجرای نی و دف مراسم ترحیم خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ مداحی مراسم ترحیم

موسیقی
اجرای نی و دف مراسم ترحیم خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ مداحی مراسم ترحیم

اجرای مراسم ترحیم لاکچری با انواع سازها .تار .سه تار .نی .دف ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ علی رو

هنری
اجرای مراسم ترحیم لاکچری با انواع سازها .تار .سه تار .نی .دف ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ علی رو

مراسم ترحیم لاکچری/مداحی عرفانی نی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم لاکچری/مداحی عرفانی نی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم لاکچری/مداحی با نی و دف09124466550

موسیقی
مراسم ترحیم لاکچری/مداحی با نی و دف09124466550

مراسم ترحیم با نی و دف/مراسم ترحیم عرفانی09124466550

موسیقی
مراسم ترحیم با نی و دف/مراسم ترحیم عرفانی09124466550

مراسم ترحیم عرفانی/گروه موسیقی نی و دف09124466550

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/گروه موسیقی نی و دف09124466550

مراسم ترحیم دربهشت زهرا/مداحی بانی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم دربهشت زهرا/مداحی بانی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم عرفانی/مداحی با نی ودف وتار۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/مداحی با نی ودف وتار۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم عرفانی/گروه موسیقی نی و دف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/گروه موسیقی نی و دف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم عرفانی/گروه مداحی بانی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/گروه مداحی بانی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم عرفانی/مداحی با نی و تار ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/مداحی با نی و تار ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

اجرا کننده مجالس ترحیم با انواع سازها و سلیقه ها بهترینهای ترحیم ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ عل

هنری
اجرا کننده مجالس ترحیم با انواع سازها و سلیقه ها بهترینهای ترحیم ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ عل

مراسم خاکسپاری و ترحیم عرفانی_نی و دف09124466550

موسیقی
مراسم خاکسپاری و ترحیم عرفانی_نی و دف09124466550

مراسم ترحیم لاکچری/مداحی با نی و دف/09124466550

موسیقی
مراسم ترحیم لاکچری/مداحی با نی و دف/09124466550

مراسم ترحیم عرفانی_گروه موسیقی نی دف تار۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی_گروه موسیقی نی دف تار۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم عرفانی/مداحی با نی و دف ۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/مداحی با نی و دف ۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

نی و دف مراسم ترحیم مداحی عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
نی و دف مراسم ترحیم مداحی عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

سامانه ثبت آگهی ترحیم

مذهبی
سامانه ثبت آگهی ترحیم

مداحی ختم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور اجرای چهلم وسالگرد یادبود ترحیم

موسیقی
مداحی ختم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور اجرای چهلم وسالگرد یادبود ترحیم

مداح و نی فلوت ترحیم 09125033474

موسیقی
مداح و نی فلوت ترحیم 09125033474

مداحی ترحیم یا ختم مجازی آنلاین 09125033474

موسیقی
مداحی ترحیم یا ختم مجازی آنلاین 09125033474

اجرا کننده مراسم ترحیم عرفانی

موسیقی
مداح یا خواننده ترحیم عرفانی: مراسم مذهبی: ترحیم عرفانی سبک جدیدی از مراسم ترحیم ایرانی میباشد، اما با توجه به فرهنگ، رسومات، اعتقادات و سلیقه های مختلف و مت...

برگزاری مراسم ترحیم لاکچری

موسیقی
ترحیم لاکچری ختم لاکچری بسیاری از مجالس ترحیم لاچری و ختم لاکچری در ایام کرونا و ایام بیماری در منزل و سالن اجتماعات منازل بزرگ با سازهای عرفانی اجرا میشود ....

نی نوازی و مداحی ختم خواننده مجلس ترحیم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
نی نوازی و مداحی ختم خواننده مجلس ترحیم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

نی و دف و تار اجرای مراسم ترحیم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خواننده و مداح ختم

موسیقی
نی و دف و تار اجرای مراسم ترحیم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خواننده و مداح ختم

مراسم ترحیم عرفانی/مداحی عرفانی بانی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم عرفانی/مداحی عرفانی بانی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم/ترحیم عرفانی/مداح و نی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم/ترحیم عرفانی/مداح و نی ودف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

مراسم ترحیم/ترحیم عرفانی/مداح و نی و دف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

موسیقی
مراسم ترحیم/ترحیم عرفانی/مداح و نی و دف۰۹۱۲۴۴۶۶۵۵۰

بهترین گروه موسیقی ترحیم/ترحیم عرفانی09124466550

موسیقی
بهترین گروه موسیقی ترحیم/ترحیم عرفانی09124466550

گروه عرفانی برای مراسم ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

موسیقی
گلپونه ها و تصانیف غمگین برای مراسم سوگواری و ترحیم دشتی خوانی دکلمه خوانی و ...

مداحی زیبا با نی ودف تار ویولون ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای مراسم ترحیم

موسیقی
مداحی زیبا با نی ودف تار ویولون ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای مراسم ترحیم

مراسم ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مذهبی
دشتی خوانی در مراسم سوگواری و ترحیم با گروه موسیقی سنتی و عرفانی سبک جدید

تکنوازی نی ترحیم ختم 09125033474

موسیقی
تکنوازی نی ترحیم ختم 09125033474

مداحی نی دف ترحیم ختم

موسیقی
مداح یا خواننده ترحیم عرفانی: مراسم مذهبی: ترحیم عرفانی سبک جدیدی از مراسم ترحیم ایرانی میباشد، اما با توجه به فرهنگ، رسومات، اعتقادات و سلیقه های مختلف و مت...

اجرای مداح و نی و دف ترحیم ختم

موسیقی
گروه مداحی و دف و نی با توجه به اینکه گروه ترحیم عرفانی متخصص مراسم های ترحیم و تعزیت به سبک عرفانی است به سلیقه ی میزبان برنامه که دوست ندارن جزاجرای اشعار ...

ختم مجازی ترحیم آنلاین کرونایی

موسیقی
ختم مجازی - ترحیم آنلاین - یادبود مجازی - ترحیم کرونایی - ختم آنلاین - ترحیم مجازی برگزاری مراسم ترحیم مجازی: ختم مجازی، ترحیم آنلاین یا همان یادبود مجازی رو...

اجرای مراسم ترحیم با نی ودف،مداحی عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
مداحی با نی ودف ،مراسم ترحیم ،اجرای مراسم خاکسپاری دربهشت زهرا ،مراسم سوم وهفتم،چهلم درمنزل و تالار ،درتهران... ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ آدرس اینستاگرام ما گروه مجلس افروز

اجرای مراسم ترحیم.با موسیقی سنتی،خواننده خوش صدا ونی دف ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای مراسم ترحیم.با موسیقی سنتی،خواننده خوش صدا ونی دف ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مراسم ترحیم سنتی ب همراه نوازندگان بسیار عالی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷

موسیقی
اجرای مداحی با نی ودف ،گروه موسیقی سنتی ،مداحی عرفانی درتهران ... ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷

برگزاری مراسم ترحیم، سالگرد و یادبود

ورزشی
برگزاری مراسم ترحیم، سالگرد و یادبود

مداح خوش صدا همراه با نی نوازی در ختم و ترحیم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
مداحی با نی ودف ،اجرای مداحی عرفانی وخوانندگی بسیار عالی درتهران ... ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷

مراسم ترحیم شهید مدافع سلامت وحید قاضی خوانساری

مذهبی
مراسم ترحیم شهید مدافع سلامت وحید قاضی خوانساری

گوشه ای از اجرای مراسم ختم مجازی یا همان ترحیم کرونایی

مذهبی
گوشه ای از اجرای مراسم ختم مجازی یا همان ترحیم کرونایی

ترحیم عرفانی گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای نی و دف

موسیقی
ترحیم عرفانی گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای نی و دف

مداحی اجرای مجلس ترحیم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
مداحی اجرای مجلس ترحیم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای نی و مداح برای مراسم ختم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خواننده سنتی مجلس ترحیم

موسیقی
اجرای نی و مداح برای مراسم ختم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خواننده سنتی مجلس ترحیم

مراسم ترحیم ختم آنلاین مجازی

موسیقی
مراسم ترحیم ختم آنلاین مجازی

مداح نی بهشت زهرا ترحیم پدر مادر

موسیقی
مداح نی بهشت زهرا ترحیم پدر مادر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)