شبکه آموزش - تکوید


شبکه آموزش

آموزش شطرنج مبتدی توسط گری کاسپارف در شبکه آموزش

ورزشی
سیخ کباب -پین - حمله اشعه ایکس - شبکه آموزش بلاخره بعد از مدتها آموزش مبتدی شطرنج را پخش کرد اما اینبار توسط گری کاسپارف دوبله فیلم بسیار عالی بود اما بهتر ...

ادامه علوم هشتم ، شبکه آموزش(8مهر)

آموزشی
ادامه علوم هشتم ، شبکه آموزش(8مهر)

علوم نهم ، مواد و نقش آنها در زندگی ، شبکه آموزش(8مهر)

آموزشی
علوم نهم ، مواد و نقش آنها در زندگی ، شبکه آموزش(8مهر)

مطالعات اجتماعی پایه هشتم در چهار - وضایف دولت شبکه آموزش (تاریخ ۹۹/۷/۸)

آموزشی
مطالعات اجتماعی پایه هشتم در چهار - وضایف دولت شبکه آموزش (تاریخ ۹۹/۷/۸)

علوم تجربی پایه هشتم تغیرات شمیایی شبکه آموزش تاریخ ۹۹/۷/۸

آموزشی
علوم تجربی پایه هشتم تغیرات شمیایی شبکه آموزش تاریخ ۹۹/۷/۸

علوم پایه اول ابتدایی / جلسه چهارم / 7 مهرماه 99 (شبکه آموزش)/

آموزشی
علوم پایه اول ابتدایی / جلسه چهارم / 7 مهرماه 99 (شبکه آموزش)/

مطالعات اجتماعی هفتم ،درس چهارم ، شبکه آموزش(7مهر)

آموزشی
مطالعات اجتماعی هفتم ،درس چهارم ، شبکه آموزش(7مهر)

نگارش هشتم ، طراحی و نقشه ذهنی ، شبکه آموزش(5مهر)

آموزشی
نگارش هشتم ، طراحی و نقشه ذهنی ، شبکه آموزش(5مهر)

نگارش نهم ، ذهن نظامند و پرورده ، شبکه آموزش(5مهر)

آموزشی
نگارش نهم ، ذهن نظامند و پرورده ، شبکه آموزش(5مهر)

نگارش هفتم ، نقشه نوشتن ، شبکه آموزش(5مهر)

آموزشی
نگارش هفتم ، نقشه نوشتن ، شبکه آموزش(5مهر)

ادامه کاروفناوری هشتم ، نهم شبکه آموزش(4مهر)

آموزشی
ادامه کاروفناوری هشتم ، نهم شبکه آموزش(4مهر)

آموزش جلسه سوم دانش فنی پایه در شبکه آموزش

آموزشی
مهندس مژگان خلیلی در این ویدیو به بررسی مباحث زیر از پودمان یک کتاب دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار می پردازد : دانگل - play and plugg- hot pluging- cpu...

چرخه تدريس مجازي به صورت عملی درس ریاضی و زبان (ضمن خدمت) قسمت27_شبکه آموزش5مهر

آموزشی
چرخه تدريس مجازي به صورت عملی درس ریاضی و زبان (ضمن خدمت) قسمت27_شبکه آموزش5مهر

مدیریت کلاس. شخصیت شناسی و تاثیر آن در یادگیری(ضمن خدمت) قسمت26_شبکه آموزش4مهر

آموزشی
مدیریت کلاس. شخصیت شناسی و تاثیر آن در یادگیری(ضمن خدمت) قسمت26_شبکه آموزش4مهر

فارسی هفتم ، درس دوم چشمه معرفت شبکه آموزش(2مهر)

آموزشی
فارسی هفتم ، درس دوم چشمه معرفت شبکه آموزش(2مهر)

فارسی پایه هشتم ، درس دوم خوب جهان را ببین شبکه آموزش(2مهر)

آموزشی
فارسی پایه هشتم ، درس دوم خوب جهان را ببین شبکه آموزش(2مهر)

فارسی نهم ، درس دوم عجایب صنع حق تعالی شبکه آموزش(2مهر)

آموزشی
فارسی نهم ، درس دوم عجایب صنع حق تعالی شبکه آموزش(2مهر)

ریاضی پایه اول ابتدایی / جلسه هفتم / 2 مهرماه 99 (شبکه آموزش)

آموزشی
ریاضی پایه اول ابتدایی / جلسه هفتم / 2 مهرماه 99 (شبکه آموزش)

فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی / جلسه نهم / 1 مهرماه 99 (شبکه آموزش)

آموزشی
فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی / جلسه نهم / 1 مهرماه 99 (شبکه آموزش)

انجام پروژه های علمی با پاورپوینت3(ضمن خدمت) قسمت 23 شبکه آموزش 1مهر 99

آموزشی
انجام پروژه های علمی با پاورپوینت3(ضمن خدمت) قسمت 23 شبکه آموزش 1مهر 99

علوم هفتم فصل دوم(اندازه گیری و علوم) شبکه آموزش (1مهر)

آموزشی
علوم هفتم فصل دوم(اندازه گیری و علوم) شبکه آموزش (1مهر)

علوم هشتم ، تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی شبکه آموزش(1مهر)

آموزشی
علوم هشتم ، تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی شبکه آموزش(1مهر)

ادامه مطالعات نهم درس سوم شبکه آموزش (31شهریور)

آموزشی
ادامه مطالعات نهم درس سوم شبکه آموزش (31شهریور)

پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) شیمی - پاک کننده غیر صابونی / ۳۰ شهریور

آموزشی
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) شیمی - پاک کننده غیر صابونی / ۳۰ شهریور

آموزش رياضي هشتم_ فصل اول درس 3 جمع و تفریق عددهای گویا_شبکه آموزش30شهریور99

آموزشی
آموزش رياضي هشتم_ فصل اول درس 3 جمع و تفریق عددهای گویا_شبکه آموزش30شهریور99

زبان انگلیسی هشتم ، مکالمه و لغات درس اول شبکه آموزش(30شهریور)

آموزشی
زبان انگلیسی هشتم ، مکالمه و لغات درس اول شبکه آموزش(30شهریور)

زبان هفتم ، آموزش مقدماتی 2 شبکه آموزش(29شهریور)

آموزشی
زبان هفتم ، آموزش مقدماتی 2 شبکه آموزش(29شهریور)

شخصیت شناسی و تاثیر آن بر یادگیری موثر(ضمن خدمت) - قسمت 20شبکه آموزش 28شهریور 99

آموزشی
شخصیت شناسی و تاثیر آن بر یادگیری موثر(ضمن خدمت) - قسمت 20شبکه آموزش 28شهریور 99

فرهنگ و هنر هشتم ، طراحی ، شبکه آموزش(28شهریور)

آموزشی
فرهنگ و هنر هشتم ، طراحی ، شبکه آموزش(28شهریور)

فرهنگ و هنر هفتم ، طراحی سنتی ، شبکه آموزش(28شهریور)

آموزشی
فرهنگ و هنر هفتم ، طراحی سنتی ، شبکه آموزش(28شهریور)

عربی هفتم ، درس اول شبکه آموزش ( 27شهریور)

آموزشی
عربی هفتم ، درس اول شبکه آموزش ( 27شهریور)

عربی هشتم ، درس اول شبکه آموزش ( 27 شهریور)

آموزشی
عربی هشتم ، درس اول شبکه آموزش ( 27 شهریور)

پایه دهم متوسطه (شبکه آموزش) شیمی - کاربرد رادیو ایزوتوپ ها / ۲۶ شهریور

آموزشی
پایه دهم متوسطه (شبکه آموزش) شیمی - کاربرد رادیو ایزوتوپ ها / ۲۶ شهریور

کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه آموزش) طراحی دوخت - پایه دهم - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

آموزشی
کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه آموزش) طراحی دوخت - پایه دهم - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) مطالعات و مهارت های اجتماعی - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

آموزشی
پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) مطالعات و مهارت های اجتماعی - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

فارسی هشتم درس اول ، بخش دوم شبکه آموزش (26 شهریور)

آموزشی
فارسی هشتم درس اول ، بخش دوم شبکه آموزش (26 شهریور)

فارسی نهم درس اول ، بخش دوم شبکه آموزش (26 شهریور)

آموزشی
فارسی نهم درس اول ، بخش دوم شبکه آموزش (26 شهریور)

فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی / جلسه پنجم / 25 شهریور99 (شبکه آموزش)

آموزشی
فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی / جلسه پنجم / 25 شهریور99 (شبکه آموزش)

آموزش مطالعات اجتماعی نهم شبکه آموزش 24 شهریور 99

آموزشی
کدام یک از آموزش های زیر ممکن است برایتان مفید باشد؟ با نظراتتان ما را یاری کنید. گزینه ی مورد نظر خود را در بخش نظرات برای ما بگذارید ۱_ادوبی پریمیر ۲_ساخت ...

ریاضی پایه اول ابتدایی / جلسه چهارم/ 23 شهریور99 (شبکه آموزش)

آموزشی
ریاضی پایه اول ابتدایی / جلسه چهارم/ 23 شهریور99 (شبکه آموزش)

ریاضی نهم شبکه آموزش(شبکه آموزش)

آموزشی
ریاضی نهم شبکه آموزش(شبکه آموزش)

ریاضی هفتم شبکه آموزش(23شهریور)

آموزشی
ریاضی هفتم شبکه آموزش(23شهریور)

ریاضی هشتم شبکه آموزش(23شهریور)

آموزشی
ریاضی هشتم شبکه آموزش(23شهریور)

پایه یازدهم متوسطه (شبکه آموزش) فیزیک - رشته تجربی - قانون کولون / ۲۲ شهریور

آموزشی
پایه یازدهم متوسطه (شبکه آموزش) فیزیک - رشته تجربی - قانون کولون / ۲۲ شهریور

پایه دهم - الزامات محیط کار | کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه آموزش) / ۲۲ شهریور

آموزشی
پایه دهم - الزامات محیط کار | کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه آموزش) / ۲۲ شهریور

آموزش زبان انگلیسی هشتم شبکه آموزش ۲۲ شهریور ۹۹

آموزشی
کدام یک از آموزش های زیر ممکن است برایتان مفید باشد؟ با نظراتتان ما را یاری کنید. گزینه ی مورد نظر خود را در بخش نظرات برای ما بگذارید ۱_ادوبی پریمیر ۲_ساخت...

آموزش زبان انگلیسی هفتم شبکه آموزش ۲۲ شهریور ۹۹

آموزشی
کدام یک از آموزش های زیر ممکن است برایتان مفید باشد؟با نظراتتان ما را یاری کنید. گزینه ی مورد نظر خود را در بخش نظرات برای ما بگذارید۱_ادوبی پریمیر۲_ساخت انی...

فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی / جلسه چهارم / 22 شهریور99 (شبکه آموزش)

آموزشی
فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی / جلسه چهارم / 22 شهریور99 (شبکه آموزش)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X دانلود فایل مرجع دانلود فایل تبلیغات شما (پیام به تلگرام)