شیمی - تکوید


شیمی

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت نوزدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت نوزدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت بیستم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت بیستم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت بیست و یکم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت بیست و یکم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت بیست و دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت بیست و دوم

جلسه نهم تحلیل و بررسی خط به خط شیمی یازدهم 99-لینک جلسات قبل در توضیحات

آموزشی
جلسه نهم تحلیل و بررسی خط به خط شیمی یازدهم 99-لینک جلسات قبل در توضیحات

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت یازدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت یازدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت دوازدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت دوازدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت سیزدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت سیزدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت چهاردهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت چهاردهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت پانزدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت پانزدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت شانزدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت شانزدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هفدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هفدهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هجدهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هجدهم

جلسه نهم تحلیل و بررسی خط به خط شیمی یازدهم 99

آموزشی
مبحث مول و کسر تبدیل دوستان نکات مهم را یادداشت نمایید. لطفا نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها اعلام نمایید.

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت دوم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت سوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت سوم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت چهارم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت چهارم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت پنجم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت پنجم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت ششم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت ششم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هفتم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هفتم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هشتم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت هشتم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت نهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت نهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت دهم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت دهم

آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت اول

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry): قسمت اول

آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها: قسمت اول

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها: قسمت اول

آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها: قسمت دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها: قسمت دوم

آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها: قسمت سوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها: قسمت سوم

آموزش شیمی آلی یک-فصل پنجم-آلکیل هالیدها: قسمت اول

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل پنجم-آلکیل هالیدها: قسمت اول

آموزش شیمی آلی یک-فصل پنجم-آلکیل هالیدها: قسمت دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل پنجم-آلکیل هالیدها: قسمت دوم

آموزش شیمی آلی یک-فصل ششم-اترها

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل ششم-اترها

آموزش شیمی آلی یک-فصل دوم-سیکلو آلکانها: قسمت اول

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل دوم-سیکلو آلکانها: قسمت اول

آموزش شیمی آلی یک-فصل دوم-سیکلو آلکانها: قسمت دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل دوم-سیکلو آلکانها: قسمت دوم

آموزش شیمی آلی یک-فصل سوم-استرئوشیمی: قسمت اول

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل سوم-استرئوشیمی: قسمت اول

آموزش شیمی آلی یک-فصل سوم-استرئوشیمی: قسمت دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی آلی یک-فصل سوم-استرئوشیمی: قسمت دوم

شیمی پودمان اول بخش سوم

آموزشی
مدرس:محرم رنجبر هنرستان:علم و صنعت درس:شیمی موضوع:1-ادامه پیوند یونی 2-پیوند کووالانسی یا پیوند اشتراکی

کلاس ضبطی شیمی کاربردی، مواد ناخالص و انحلال پذیری، پایه هشتم آقای افشار 6 آبان

آموزشی
کلاس ضبطی شیمی کاربردی، مواد ناخالص و انحلال پذیری، پایه هشتم آقای افشار 6 آبان

شیمی آلی مهندس آقاجانی

آموزشی
شیمی آلی مهندس آقاجانی

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت چهلم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت چهلم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت چهل و یکم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت چهل و یکم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت شانزدهم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت شانزدهم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت هفدهم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت هفدهم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت هجدهم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت هجدهم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت نوزدهم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت نوزدهم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت بیستم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت بیستم

آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت بیست و یکم

علم و تکنولوژی
آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی: قسمت بیست و یکم

علوم تجربی پایه هشتم دوره متوسطه اول_ فصل 2: تبدیل انرژی با تغییرات شیمیایی

آموزشی
به منظور بسط و گسترش عدالت آموزشی و نیز تحقق شعار #آموزش_تعطیل_ نیست، در ایام شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در خصوص نحوه فعالیت واحدها...

شیمی درس مدل های کوانتومی و زیر لایه های بخش دوم

آموزشی
شیمی درس مدل های کوانتومی و زیر لایه های بخش دوم دبیرستان نمونه دولتی دانشمد با تدریس استاد نادریان

آزمایش درس زیست و شیمی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی

آموزشی
آزمایش درس زیست و شیمی (#پایه_دهم) رشته #تجربی و #ریاضی موضوع: شناسایی پروتئین در مواد غذایی مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X دانلود فایل مرجع دانلود فایل تبلیغات شما (پیام به تلگرام)