فعالیتها - تکوید


فعالیتها

میرکوآغازگر فعالیتهای ورزشی کارخانجات و شرکتهای تولیدی خدماتی استان اصفهان

ورزشی
میرکوآغازگر فعالیتهای ورزشی کارخانجات و شرکتهای تولیدی خدماتی استان اصفهان

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس شانزدهم آب و هوا

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس شانزدهم آب و هوا درست کرده ایم.

فعالیتهای تریدینگ سال 1399

آموزشی
فعالیتهای تریدینگ سال 1399

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس یازدهم سفری به شهر باستانی همدان

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس یازدهم سفری به شهر باستانی همدان درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس دوازدهم سفری به تخت جمشید 1

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس دوازدهم سفری به تخت جمشید 1 درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس سیزدهم سفری به تخت جمشید 2

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس سیزدهم سفری به تخت جمشید 2 درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس ششم جهتهای جغرافیایی

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس ششم جهتهای جغرافیایی درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس هفتم جغرافی دانان

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس هفتم جغرافی دانان درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس هشتم نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس هشتم نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس نهم نخستین شهرها چگونه بوجود آمدند

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس نهم نخستین شهرها چگونه بوجود آمدند درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس دهم مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس دهم مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند درست کرده ایم.

قسمت هفتم حسابداری فعالیتهای ساخت املاک استاد مقبلی

آموزشی
قسمت هفتم حسابداری فعالیتهای ساخت املاک استاد مقبلی

حسابداری فعالیتهای ساخت املاک استاندارد حسابداری 29 قسمت دوم

آموزشی
حسابداری فعالیتهای ساخت املاک استاندارد حسابداری 29 قسمت دوم

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس اول همسایه ما

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس اول همسایه ما درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس دوم اینجا محله ماست

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس دوم اینجا محله ماست درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس سوم خرید و فروش در محله

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس سوم خرید و فروش در محله

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس چهارم نقشه محله ما

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس چهارم نقشه محله ما درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان درس پنجم زندگی در شهر و روستا

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی چهارم دبستان پیش روی شماست ، ما این ویدیو را برای درس پنجم زندگی در شهر و روستا درست کرده ایم.

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس نوزده ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس نوزده ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس بیستم وزیران کاردان شهرهای آباد

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس بیستم وزیران کاردان شهرهای آباد

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس بیست و یکم کشورگشایان بی رحم

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس بیست و یکم کشورگشایان بی رحم

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس بیست و دوم بازسازی ویرانه ها

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس بیست و دوم بازسازی ویرانه ها

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس ششم منابع آب ایران

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس ششم منابع آب ایران

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس اول من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس اول من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس دوم احساسات ما

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس دوم احساسات ما

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس سوم همدلی با دیگران

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس سوم همدلی با دیگران

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس چهارم من عضو گروه هستم

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس چهارم من عضو گروه هستم

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس پنجم جمعیت ایران

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس پنجم جمعیت ایران

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس هفتم نواحی صنعتی مهم ایران

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس هفتم نواحی صنعتی مهم ایران

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس هشتم راهها و حمل ونقل 1

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس هشتم راهها و حمل ونقل 1

جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس نهم راهها و حمل ونقل 2

آموزشی
جواب فعالیتهای اجتماعی پنجم دبستان درس نهم راهها و حمل ونقل 2

20 اسفند، گزارش زنده از فعالیتهای رایانش ابری آوید

علم و تکنولوژی
در روز 20 اسفند 1399، به صورت زنده گزارشی از فعالیتهای یک سال اخیر رایانش ابری آوید و همچنین قابلیتهای جدید سامانه PVM ارائه خواهیم کرد.

روند تأسیس و فعالیتهای شرکت فیپکو

فیلم و سریال
شروع فعالیت های صنایع و صنعت مبلمان از اواسط سال 1386و برگزاری نمایشگاه های مختلف و ... تولید شده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر 021-88231420WWW.AHANGETASVIR.C...

مجموعه فعالیتهای هنری آناهیتا وطن خواه رشته مدیریت خانواده بوشهر

آموزشی
مجموعه فعالیتهای هنری مینا وطن خواه هنرجو سال یازدهم رشته مدیریت خانواده هنرستان کاردانش محدثه بوشهر / سرکار خانم رضوان جعفری

فعالیتهای مهارت محوردرس دانه ها ودست سازه ها کلاس دوم خانم میراحمدی

آموزشی
فعالیتهای مهارت محور درس دانه ها ودست سازه هادبستان غیردولتی اندیشه ی شهرکردکلاس دوم خانم میراحمدی

فعالیتهای مهارت محور دست سازه ها ودانه کلاس دوم خانم میراحمدی

آموزشی
فعالیتهای مهارت محوردست سازه هاودانه دبستان غیردولتی اندیشه شهرکردکلاس دوم خانم میراحمدی

گزارش از فعالیتهای انجام شده گروه درروز۵بهمن۱۳۹۹

فیلم و سریال
جهاد در راه خدا محدودیت ندارد،زن و مرد و پیروجوان نمیشناسد،جهاد خانوادگی.اجرای دیواچینی مدرسه برای روستای نراپ خاش. #مدرسه #جهاد-خانوادگی #بلوچستان #دانش آمو...

آشنایی با فعالیتهای کانون همپاس/ بیولوژی رایج و اطلاعات گمشده

آموزشی
آشنایی با فعالیتهای کانون همپاس/ بیولوژی رایج و اطلاعات گمشده

فعالیتهای فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 1398

هنری
فعالیتهای فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 1398

مروری بر فعالیتهای انستیتو در حوزه تشخیص و واکسن کرونا-دکتر باعثی-25 دی ماه 1399

سلامت
مروری بر فعالیت های انستیتو در حوزه تشخیص و واکسن کرونا - دکتر کاظم باعثی - 25 دی ماه 1399

کلیپ اینستاگرامی / گذری بر فعالیتهای صنفی عاطفه چگینی

آموزشی
کلیپ اینستاگرامی / گذری بر فعالیتهای صنفی عاطفه چگینی

ویدیو خارق العاده از فعالیتهای شیطان و موسیقی با ذهن

هنری
ویدیو خارق العاده از فعالیتهای شیطان و موسیقی با ذهن

24 - پودمان سوم - حل نمونه سوالات فعالیتهای صفحه ۷۱ و ۷۲

آموزشی
#شبکه_و_نرم_افزار_رايانه #دانش_فنی_پایه_پایه_10 24 - پودمان سوم - حل مسئله (تبدیل مبنا ) - حل نمونه سوالات فعالیتهای صفحه ۷۱ و ۷۲ مدرس : نگار خرمی نیا...

فعالیتهای دانش آموزان کلاس 102ویژه سالگرد شهادت شهید سلیمانی.آموزگار:خانم بهدانی

آموزشی
فعالیتهای دانش آموزان کلاس 102ویژه سالگرد شهادت شهید سلیمانی.آموزگار:خانم بهدانی.دبستان پسرانه ی امام حسین سیدالشهدا(ع)دوره اول

گزارش عربی شبکه العهد عراق از فعالیتهای انستیتو در تشخیص کرونا - اردیبهشت 1399

سلامت
گزارش عربی شبکه العهد عراق از فعالیت های انستیتو در خصوص تشخیص کرونا ویروس - اردیبهشت 1399

فعالیتهای آموزشی محمدطاها سلیمی کلاس دوم دبستان غیرانتفاعی شهرکرد

آموزشی
فعالیتهای آموزشی محمدطاهاسلیمی کلاس دومک۱خانم میراحمدی،دبستلندغیرانتفاعی اندیشه شهرکرد

فعالیتهای آموزشی گل پسرهای کلاس دوم

آموزشی
فعالیتهای آموزشی ویادگیری گل پسرهای پایه دوم دبستان غیرانتفاعیزاندیشه شهرکرد

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)