قرآن کریم - تکوید


قرآن کریم

فتوکلیپ برگزاری مرحله استانی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

مذهبی
فتوکلیپ برگزاری مرحله استانی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

قرآن کریم.الله اکبر. سوره قرآن. یاد خدا.الحمدالله. استغفرالله.نوزدهم

موسیقی
قرآن کریم.الله اکبر. سوره قرآن. یاد خدا.الحمدالله. استغفرالله.نوزدهم

تفسیر قرآن کریم آیات 81 و 82 سوره مبارکه واقعه || استاد محمدرضا شایق || جلسه 50

مذهبی
تفسیر قرآن کریم ، آیات 81 و 82 سوره ی مبارکه ی واقعه || به بیان استاد محمدرضا شایق || جلسه ی 50

تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۸

مذهبی
تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۸

تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه 57

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه 57

تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۵۶

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۵۶

تلاوت نفر اول رشته ترتیل برادران در چهل و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم

مذهبی
تلاوت مهیار قاسمی نفر اول رشته ترتیل برادران در چهل و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم

ترتیل خوانی صفحه هشت قرآن کریم باصدای استادمحمدسابقی

مذهبی
ترتیل خوانی صفحه هشت قرآن کریم باصدای استادمحمدسابقی

تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۵

مذهبی
تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۵

تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۴

مذهبی
تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۴

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 176 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 176 - سوره اعراف

قرآن کریم و جوابی به ملحدین

مذهبی
قرآن کریم و جوابی به ملحدین

انواع نماز گزار در قرآن کریم

مذهبی
در قرآن کریم به دو نوع نماز گزار اشاره شده.نمازگزاری که خدا تهدیش میکند و قبولش ندارد و نماز خوانی که خداوند او را قبول دارد.در این سخنرانی به ویژگی هر دو نو...

ترتیل قرآن کریم سوره حاقه با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

مذهبی
ترتیل قرآن کریم سوره حاقه با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

نهج التلاوه 1- (نظام آموزش جامع و نوین قرآن کریم) - آموزش تخصصی صوت ولحن

آموزشی
نهج التلاوه 1- (نظام آموزش جامع و نوین قرآن کریم) - آموزش تخصصی صوت ولحن

تلاوت قرآن کریم آیه 51 آل عمران

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آیه 51 آل عمران

قرآن کریم نیکی به پدر و مادر

مذهبی
در سوره اسرا خداوند احترام به پدر و مادر تا بدان حد مهم و قابل اهمیت میداند که حتی به پدر و مادر " اف " نگوییم به تفسیر کوتاه توجه فرمایید

ترتیل قرآن کریم سوره غاشیه با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

مذهبی
ترتیل قرآن کریم سوره غاشیه با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

ترتیل قرآن کریم سوره اعلی با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

مذهبی
ترتیل قرآن کریم سوره اعلی با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 174 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 174 - سوره اعراف

تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۵۰

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۵۰

تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۴۹

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۴۹

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 173 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 173 - سوره اعراف

جلسات آموزش تجوید قرآن کریم - جلسه 4

مذهبی
جلسات آموزش تجوید قرآن کریم - جلسه 4

جلسات آموزش تجوید قرآن کریم - جلسه 5

مذهبی
جلسات آموزش تجوید قرآن کریم - جلسه 5

جلسات آموزش تجوید قرآن کریم - جلسه 6

مذهبی
جلسات آموزش تجوید قرآن کریم - جلسه 6

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 172 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 172 - سوره اعراف

تلاوت یک آیه از قرآن کریم آل عمران آیه ۴۸

مذهبی
تلاوت یک آیه از قرآن کریم آل عمران آیه ۴۸

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 171 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 171 - سوره اعراف

تفسیر قرآن کریم آیه 78 سوره مبارکه واقعه || استاد محمدرضا شایق || جلسه 47

مذهبی
تفسیر قرآن کریم ، توضیحات تکمیلی آیه ی 78 سوره ی مبارکه ی واقعه || به بیان استاد محمدرضا شایق || جلسه ی 47

دوره تخصصی حفظ قرآن کریم

مذهبی
مؤسسه قرآن‌پژوهان تهران «این مؤسسه با سابقه حدود بیست‌ سال، تا کنون توانسته بیش از هزار حافظ کل قرآن را تربیت کند. این پسران در مدت دو سال در...

تلاوت یک آیه از قرآن کریم آل عمران آیه ۴۷

مذهبی
تلاوت یک آیه از قرآن کریم آل عمران آیه ۴۷

تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۴۶

مذهبی
تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۴۶

مقدمات استفاده از قرآن کریم

مذهبی
برای شروع خواندن و فهم قرآن کریم ابتدا از شرشیطان رانده شده به خدا پناه بریم - دور شدن از شیطان به مرحله ای خواهد رسید که دیگر شیطان تسلطی بر انسان مومن ندارد.

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 170 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 170 - سوره اعراف

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 169 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 169 - سوره اعراف

شهر باستانی پترا در تبیان کل شی - قرآن کریم (قسمت آخر)

مذهبی
شهر باستانی پترا در تبیان کل شی - قرآن کریم (قسمت آخر)

ترتیل قرآن کریم سوره طارق با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

مذهبی
ترتیل قرآن کریم سوره طارق با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

تلاوت یک آیه از قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۴۵

مذهبی
تلاوت یک آیه از قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه ۴۵

ترتیل قرآن کریم سوره بروج با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

مذهبی
ترتیل قرآن کریم سوره بروج با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۴۴

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۴۴

تفسیر قرآن کریم آیه 77 سوره مبارکه واقعه || استاد محمدرضا شایق || جلسه 46

مذهبی
تفسیر قرآن کریم ، توضیحات تکمیلی آیه ی 77 سوره ی مبارکه ی واقعه || به بیان استاد محمدرضا شایق || جلسه ی 46

اعجاز قرآن کریم در ماجرای فرعون مصر

مذهبی
اعجاز قرآن کریم در ماجرای فرعون مصر

ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 168 - سوره اعراف

مذهبی
ترجمه و تدبر و تفسیر تصویری قرآن کریم - صفحه 168 - سوره اعراف

تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۴۳

مذهبی
تلاوت قرآن کریم آل عمران آیه ۴۳

ویژگی نامه اعمال در قرآن کریم

مذهبی
این ویدئو با استنادبه آیات قرآن کریم به ویژگی نامه اعمال در قرآن کریم می پردازد.

شهر باستانی پترا در تبیان کل شی - قرآن کریم

مذهبی
شهر باستانی پترا در تبیان کل شی - قرآن کریم

نشانه هایی برای تفکر ( شرح صفحه 274 قرآن کریم )

مذهبی
نشانه هایی برای تفکر ( شرح صفحه 274 قرآن کریم )

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)