پایه دهم - تکوید


پایه دهم

درس سوم کتاب اقتصاد پایه دهم علوم انسانی و یازدهم معارف: اصول انتخاب درست

آموزشی
در این فیلم بخش اول درس سوم کتاب اقتصاد چاپ 99 آموزش داده شده است. نظرات خود را برای ما بنویسید

آموزش زبان انگلیسی پایه دهم مشترک(درس چهارم قسمت 3)

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی پایه دهم مشترک(درس چهارم قسمت 3)

تدریس صفحه 139 و 140 کتاب درسی ریاضی 1 (پایه دهم)

آموزشی
تدریس صفحه 139 و 140 کتاب درسی ریاضی 1 (پایه دهم)فصل 6 درس 3 : ترکیبحل تمرین های انتهای درسمدرس : مجید قادری

مبحث نمودارهای یک متغیــره ریاضی پایه دهم انسانی

آموزشی
مبحث نمودارهای یک متغیــره ریاضی پایه دهم انسانی

مبحث نمودارهای چند متغیــره ریاضی پایه دهم انسانی

آموزشی
مبحث نمودارهای چند متغیــره ریاضی پایه دهم انسانی

دانش فنی پایه دهم ساختمان پودمان 4 ص 86 و 87

آموزشی
دانش فنی پایه دهم ساختمان پودمان 4 ص 86 و 87

تدریس بخش 7 کارگاه کار آفرینی و تولید پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس بخش 7 کارگاه کار آفرینی و تولید پایه دهم مشترک

تدریس درس یازدهم فارسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس یازدهم فارسی پایه دهم مشترک

تدریس درس چهاردهم فارسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس چهاردهم فارسی پایه دهم مشترک

تدریس درس هفدهم فارسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس هفدهم فارسی پایه دهم مشترک

تدریس درس هجدهم فارسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس هجدهم فارسی پایه دهم مشترک

تدریس درس هشتم دین و زندگی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس هشتم دین و زندگی پایه دهم مشترک

تدریس درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم مشترک

تدریس درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم مشترک

تدریس درس دوم انگلیسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس دوم انگلیسی پایه دهم مشترک

تدریس درس سوم (بخش اول) انگلیسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس سوم (بخش اول) انگلیسی پایه دهم مشترک

تدریس درس چهارم انگلیسی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس چهارم انگلیسی پایه دهم مشترک

تدریس درس اول جغرافیای ایران پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس اول جغرافیای ایران پایه دهم مشترک

تدریس درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم مشترک

تدریس درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک

تدریس درس هفتم آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک

آموزشی
تدریس درس هفتم آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک

قطرنخ قرقره یا سیم لاکی را با خط کش اندازه گیری کنیم آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
قطرنخ قرقره یا سیم لاکی را با خط کش اندازه گیری کنیم آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش چگونه میتوان یک چگالی سنج ساده ساخت؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش چگونه میتوان یک چگالی سنج ساده ساخت؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

چرا روی سطح خیابان ها و جاده های یخ زده نمک می پاشند؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
چرا روی سطح خیابان ها و جاده های یخ زده نمک می پاشند؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

چگونه وقتی سطح آب یخ میزند،ماهی ها زنده میمانند؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
چگونه وقتی سطح آب یخ میزند،ماهی ها زنده میمانند؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش کدام یک گرمای بیشتری مبادله میکند؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش کدام یک گرمای بیشتری مبادله میکند؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

کوهنوردان،چگونه با نقشه عارضه نگاری مسیریابی میکنند؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
کوهنوردان،چگونه با نقشه عارضه نگاری مسیریابی میکنند؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

کیفیت آب در کدام زمین ها،برای آشامیدن مناسب تر است؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
کیفیت آب در کدام زمین ها،برای آشامیدن مناسب تر است؟آزمایشگاه پایه دهم مشترک

دروس 4و5 جغرافی استان شناسی اصفهان پایه دهم

آموزشی
جغرافی استان شناسی اصفهان - متوسطه دوم درس دهم: تقسیمات سیاسی استان - شیوه های زندگی در استان

آزمایش قالب داخلی و خارجی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش قالب داخلی و خارجی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش تشکیل چین خوردگی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش تشکیل چین خوردگی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش یاخته های ماهیچه ای آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش یاخته های ماهیچه ای آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش نقاشی با بزاق دهان آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش نقاشی با بزاق دهان آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش استخوان های محکم و انعطاف پذیر آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش استخوان های محکم و انعطاف پذیر آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش روزنه های هوایی در برگ ها آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش روزنه های هوایی در برگ ها آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش محلول نمکی حساس آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش محلول نمکی حساس آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش محلول های رنگی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش محلول های رنگی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش رسوب شناور آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش رسوب شناور آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش مسیرهای رنگی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش مسیرهای رنگی آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش بازی دما با انحلال پذیری آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش بازی دما با انحلال پذیری آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش بخش قابل رؤیت ماه آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش بخش قابل رؤیت ماه آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آزمایش آزمایش هلال های متفاوت از ماه آزمایشگاه پایه دهم مشترک

آموزشی
آزمایش آزمایش هلال های متفاوت از ماه آزمایشگاه پایه دهم مشترک

نکته تست شیمی پایه دهم فصل اول

آموزشی
نکته تست شیمی پایه دهم فصل اول

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)