کلاس سوم - تکوید


کلاس سوم

آموزش فصل یازدهم (بکارید و ببینید ، بخش سوم ) ، کتاب علوم ، کلاس سوم امید

آموزشی
آموزش فصل یازدهم (بکارید و ببینید ، بخش سوم ) ، کتاب علوم ، کلاس سوم امید

آموزش درس شانزدهم ( روخوانی و معنی لغات ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم اندیشه

آموزشی
آموزش درس شانزدهم ( روخوانی و معنی لغات ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم اندیشه

آموزش درس شانزدهم ( کلمات هم خانواده و مخالف ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم اندیشه

آموزشی
آموزش درس شانزدهم ( کلمات هم خانواده و مخالف ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم اندیشه

آموزش درس شانزدهم ( اگر جنگل نبود ، بخش دوم ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم امید

آموزشی
آموزش درس شانزدهم ( اگر جنگل نبود ، بخش دوم ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم امید

آموزش درس 23 ( ایمنی در کوچه و خیابان ) ، کتاب اجتماعی ، کلاس سوم امید

آموزشی
آموزش درس 23 ( ایمنی در کوچه و خیابان ) ، کتاب اجتماعی ، کلاس سوم امید

آموزش مرور فصل صفحات 112 و 113 ریاضی کلاس سوم - جمع و تفریق

آموزشی
آموزش مرور فصل صفحات 112 و 113 ریاضی کلاس سوم - جمع و تفریق

آموزش تمرین صفحه 111 ریاضی کلاس سوم - تفریق به روش تکنیکی

آموزشی
آموزش تمرین صفحه 111 ریاضی کلاس سوم - تفریق به روش تکنیکی

آموزش فعالیت صفحه 109 ریاضی کلاس سوم - تفریق در جدول ارزش مکانی

آموزشی
آموزش فعالیت صفحه 109 ریاضی کلاس سوم - تفریق در جدول ارزش مکانی

آموزش کار در کلاس صفحه 107 ریاضی کلاس سوم - جمع در جدول ارزش مکانی

آموزشی
آموزش کار در کلاس صفحه 107 ریاضی کلاس سوم - جمع در جدول ارزش مکانی

آموزش تمرین صفحه 108 ریاضی کلاس سوم - جمع در جدول ارزش مکانی

آموزشی
آموزش تمرین صفحه 108 ریاضی کلاس سوم - جمع در جدول ارزش مکانی

طرح های جابر کلاس سوم دبستان پیشگامان مطهر ۱۳۹۹

علم و تکنولوژی
نگاهی کوتاه به طرح های جابر کلاس سوم ۱ دبستان نخبگانی پیشگامان مطهر ۱۳۹۹

آموزش تمرین صفحه 102 ریاضی کلاس سوم - مقایسه عددها

آموزشی
آموزش تمرین صفحه 102 ریاضی کلاس سوم - مقایسه عددها - مدرس: حدیقه مرادی - آموزش آنلاین چیمارا - کتاب درسی لایک و علی الخصوص دنبال کردن یادتون نره....! ممنون ا...

ماشین های ورودی و خروجی. کلاس سوم فصل 1

آموزشی
ماشین های ورودی و خروجی. کلاس سوم فصل 1

آموزش درس چهاردهم ( ایران آباد ، بخش اول ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم امید

آموزشی
آموزش درس چهاردهم ( ایران آباد ، بخش اول ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم امید

آموزش درس چهاردهم ( ایران آباد ، بخش دوم ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم امید

آموزشی
آموزش درس چهاردهم ( ایران آباد ، بخش دوم ) ، کتاب فارسی ، کلاس سوم امید

حافظ خوانی رایا فرهمند کیا دانش آموز کلاس سوم

هنری
حافظ خوانی تحسین شده ی شب یلدا از دانش آموز رایا فرهمند کیا پایه سوم از مدرسه شهید اندرزگو

کلیپ روز پدر کاری از خانم محبوبه سلطانی و دانش آموزان کلاس سوم

فیلم و سریال
کلیپ روز پدر کاری از خانم محبوبه سلطانی و دانش آموزان کلاس سوم

مطالعات اجتماعی کلاس سوم درس بیست و دوم

آموزشی
پُست روشی برای فرستادن نامه و مرسولات پُستی مانند بسته و پاکتهای بزرگ است. معمولاً فرسته‌ها و مدارک در پاکتی قرار می‌گیرند و تمبر بر آن چسبانده می&...

فارسی ، درس چهاردهم،ایران آباد،قسمت اول،روانخوانی متن و واژگان،کلاس سوم ایمان

آموزشی
فارسی ، درس چهاردهم،ایران آباد،قسمت اول،روانخوانی متن و واژگان،کلاس سوم ایمان

فارسی ، درس چهاردهم،ایران آباد،قسمت دوم،روانخوانی متن و واژگان،کلاس سوم ایمان

آموزشی
فارسی ، درس چهاردهم،ایران آباد،قسمت دوم،روانخوانی متن و واژگان،کلاس سوم ایمان

فارسی ، درس چهاردهم،ایران آباد،قسمت سوم،روانخوانی متن و واژگان،کلاس سوم ایمان

آموزشی
فارسی ، درس چهاردهم،ایران آباد،قسمت سوم،روانخوانی متن و واژگان،کلاس سوم ایمان

پسر هنرمندم رهام حقی، کلاس سوم، کارت پستال روز مادر

آموزشی
پسر هنرمندم رهام حقی، کلاس سوم، کارت پستال روز مادر دبستان پسرانه علوی شرق

آموزش درس 17 ( از خانه خود محافظت کنیم ) ، کتاب اجتماعی ، کلاس سوم امید

آموزشی
آموزش درس 17 ( از خانه خود محافظت کنیم ) ، کتاب اجتماعی ، کلاس سوم امید

ماجرای کرم جان در کلاس سوم

آموزشی
ماجرای کرم جان در کلاس سوم

تقسیم باقی مانده صفحه 145 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
تقسیم باقی مانده صفحه 145 ریاضی کلاس سوم

جمع تفریق ریاضی کلاس سوم قسمت دوم

آموزشی
جمع تفریق ریاضی کلاس سوم قسمت دوم

محیط صفحه 85 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
محیط صفحه 85 ریاضی کلاس سوم

نیم خط و پاره خط صفحه82 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
نیم خط و پاره خط صفحه82 کتاب ریاضی کلاس سوم

کار در کلاس صفحه 83 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
کار در کلاس صفحه 83 ریاضی کلاس سوم

کار در کلاس صفحه 89 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
کار در کلاس صفحه 89 ریاضی کلاس سوم

اندازه ی سطح صفحه 88 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
اندازه ی سطح صفحه 88 ریاضی کلاس سوم

فعالیت صفحه 73 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
فعالیت صفحه 73 کتاب ریاضی کلاس سوم

کار در کلاس صفحه 74 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
کار در کلاس صفحه 74 کتاب ریاضی کلاس سوم

تمرین صفحه 75 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
تمرین صفحه 75 ریاضی کلاس سوم

مقایسه کسر ها صفحه 55 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
مقایسه کسر ها صفحه 55 کتاب ریاضی کلاس سوم

تمرین صفحه 57 ریاضی کلاس سوم

آموزشی
تمرین صفحه 57 ریاضی کلاس سوم

حل مسئله صفحه 62 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
حل مسئله صفحه 62 کتاب ریاضی کلاس سوم

ضرب صفحه 64 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
ضرب صفحه 64 کتاب ریاضی کلاس سوم

ضرب عدد های یک رقمی صفحه 67 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
ضرب عدد های یک رقمی صفحه 67 کتاب ریاضی کلاس سوم

کسر صفحه 46 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
کسر صفحه 46 کتاب ریاضی کلاس سوم

کار در کلاس صفحه 47 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
کار در کلاس صفحه 47 کتاب ریاضی کلاس سوم

کار در کلاس صفحه 50 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
کار در کلاس صفحه 50 کتاب ریاضی کلاس سوم

تمرین صفحه 51 کتاب ریاضی کلاس سوم

آموزشی
تمرین صفحه 51 کتاب ریاضی کلاس سوم

کلاس سوم ب - ریاضی - تکلیف عملکردی قطر توسط دانش آموز محمدمهدی علی جانی

آموزشی
کلاس سوم ب - ریاضی - تکلیف عملکردی قطر توسط دانش آموز محمدمهدی علی جانی

جشت تکلیف کلاس سوم دبستان دخترانه پرتو علوی شیراز

آموزشی
جشت تکلیف کلاس سوم آموزگار توانمند سرکار خانم صالح دبستان دخترانه پرتو علوی شیراز

آموزش مرور فصل صفحه 76 ریاضی کلاس سوم - ضرب ، تقسیم و الگویابی

آموزشی
آموزش مرور فصل صفحه 76 ریاضی کلاس سوم - ضرب ، تقسیم و الگویابی

آموزش تمرین صفحه 75 ریاضی کلاس سوم - تقسیم

آموزشی
آموزش تمرین صفحه 75 ریاضی کلاس سوم - تقسیم

آموزش کار در کلاس صفحه 74 ریاضی کلاس سوم - تقسیم

آموزشی
آموزش کار در کلاس صفحه 74 ریاضی کلاس سوم - تقسیم

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)