گروه موسیقی سنتی - تکوید


گروه موسیقی سنتی

اجرای عروسی ازدواج گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای عروسی ازدواج گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

عروسی مذهبی سالن آقایان اجرای خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی موزیک سنتی

موسیقی
عروسی مذهبی سالن آقایان اجرای خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی موزیک سنتی

خواننده و مداح عروسی با گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای عروسی مذهبی و مولودی

موسیقی
خواننده و مداح عروسی با گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای عروسی مذهبی و مولودی

گروه موسیقی سنتی 09125033474

موسیقی
گروه موسیقی سنتی 09125033474

اجرای گروه موسیقی سنتی ،سنتور خواننده ،تار تنبک ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای گروه موسیقی سنتی ،سنتور خواننده ،تار تنبک ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای گروه موسیقی سنتی شاد و زنده با دف و سنتور ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای گروه موسیقی سنتی شاد و زنده با دف و سنتور ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای عقد آریایی ،با گروه موسیقی سنتی دف و سنتور ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای عقد آریایی ،با گروه موسیقی سنتی دف و سنتور ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای گروه موسیقی سنتی ،دف و سنتور،وخواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای گروه موسیقی سنتی ،دف و سنتور،وخواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

گروه موسیقی سنتی دف وسنتور ،مراسم ازدواج ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
گروه موسیقی سنتی دف وسنتور ،مراسم ازدواج ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

گروه موسیقی سنتی باحال در جشن مدرسه

طنز
گروه موسیقی سنتی باحال در جشن مدرسه

اجرای گروه موسیقی سنتی و زنده در مجالس عروسی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ دف وسنتور تنبک عبدالله

موسیقی
اجرای گروه موسیقی سنتی و زنده در مجالس عروسی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ دف وسنتور تنبک عبدالله

تیزر تیلیغاتی موزیک ویدیو _نماهنگ با اجرای گروه موسیقی سنتی سماع

موسیقی
تیزر تیلیغاتی موزیک ویدیو _نماهنگ با اجرای گروه موسیقی سنتی سماع

موسیقی شاد سنتی گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

موسیقی
موسیقی شاد سنتی گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

موزیک شاد سنتی گروه موسیقی سنتی زنده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
موزیک شاد سنتی گروه موسیقی سنتی زنده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداح و خواننده ختم با گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
مداح و خواننده ختم با گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی زنده ۹۷ ۶۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ گروه موسیقی سنتی (عادل عبدالله پور)

موسیقی
موسیقی زنده ۹۷ ۶۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ گروه موسیقی سنتی (عادل عبدالله پور)

گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ اجرای موزیک (عادل عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ اجرای موزیک (عادل عبدالله پور)

اجرای جشن ازدواج مراسم عقد تولد و مهمانی ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ با گروه موسیقی سنتی

موسیقی
اجرای جشن ازدواج مراسم عقد تولد و مهمانی ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ با گروه موسیقی سنتی

گروه موسیقی سنتی برای مراسم ترحیم با نی و دف خواننده ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ (عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی برای مراسم ترحیم با نی و دف خواننده ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ (عبدالله پور)

گروه موسیقی سنتی شاد ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای عقد تولد و مهمانی (عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی شاد ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای عقد تولد و مهمانی (عبدالله پور)

گروه موسیقی سنتی ۹۷ ۶۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ دف سنتور (عادل عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۹۷ ۶۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ دف سنتور (عادل عبدالله پور)

گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ جشن تولد (عادل عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴ ۰۹۱۲ جشن تولد (عادل عبدالله پور)

گروه موسیقی سنتی اجرای تالار عقد عروسی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی اجرای تالار عقد عروسی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

دف و سنتور گروه موسیقی سنتی اجرا جشن ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

موسیقی
دف و سنتور گروه موسیقی سنتی اجرا جشن ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

گروه نوازنده دف و سنتور جشن عقد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی

موسیقی
گروه نوازنده دف و سنتور جشن عقد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی

گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ موزیک زنده (عادل عبدالله پور)

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ موزیک زنده (عادل عبدالله پور)

گروه موسیقی سنتی ،گروه دفنوازی عروسی،ساقدوش عروس،فرمالیته عروس

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ،گروه دفنوازی عروسی،ساقدوش عروس،فرمالیته عروس

اجرای ترحیم عرفانی با گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله)

موسیقی
اجرای ترحیم عرفانی با گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله)

مداحی با گروه موسیقی سنتی ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

موسیقی
مداحی با گروه موسیقی سنتی ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ (عادل عبدالله پور)

مجلس ترحیم عرفانی گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خوانندگی و مداحی با دف و نی و سنت

موسیقی
مجلس ترحیم عرفانی گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خوانندگی و مداحی با دف و نی و سنت

گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ موزیک سنتی

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ موزیک سنتی

گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای موزیک شاد سنتی

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای موزیک شاد سنتی

اجرای گروه موسیقی سنتی دف وسنتور ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای گروه موسیقی سنتی دف وسنتور ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای گروه موسیقی سنتی با تنبک ،تار ،وسنتور وخواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
اجرای گروه موسیقی سنتی با تنبک ،تار ،وسنتور وخواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

گروه موسیقی سنتی عرفانی اجرای ختم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خواننده و مداح مجلس ترحیم عرفانی

موسیقی
گروه موسیقی سنتی عرفانی اجرای ختم ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ خواننده و مداح مجلس ترحیم عرفانی

جشن ازدواج اجرای جشن عقد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی موزیک زنده

موسیقی
جشن ازدواج اجرای جشن عقد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی موزیک زنده

بهترین گروه موسیقی سنتی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۸۶۶۳۴

موسیقی
بهترین گروه موسیقی سنتی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۸۶۶۳۴

موزیک گروه موسیقی سنتی شاد عروسی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ دف نوازی و سنتور نوازی با خوانندگی

موسیقی
موزیک گروه موسیقی سنتی شاد عروسی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ دف نوازی و سنتور نوازی با خوانندگی

گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای مراسم جشن مجالس

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای مراسم جشن مجالس

گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موزیک شاد ، موسیقی شاد سنتی ساز دهل

موسیقی
گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موزیک شاد ، موسیقی شاد سنتی ساز دهل

موزیک شاد گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

موسیقی
موزیک شاد گروه موسیقی سنتی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

گروه موسیقی سنتی شاد اجرای موزیک ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ موسیقی زنده شاد مجالس جشن

موسیقی
گروه موسیقی سنتی شاد اجرای موزیک ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ موسیقی زنده شاد مجالس جشن

اجرای ختم عرفانی گروهی موسیقی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی ترحیم عرفانی

موسیقی
اجرای ختم عرفانی گروهی موسیقی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی ترحیم عرفانی

گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ ترحیم

موسیقی
گروه موسیقی سنتی ۶۷۹۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ ترحیم

دف سنتور شاد عروسی عقد تولد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای گروه موسیقی سنتی زنده

موسیقی
دف سنتور شاد عروسی عقد تولد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ اجرای گروه موسیقی سنتی زنده

موسیقی شاد مجالس موزیک ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی

موسیقی
موسیقی شاد مجالس موزیک ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موسیقی سنتی

گروه موسیقی سنتی اجرای مجالس ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موزیک زنده

موسیقی
گروه موسیقی سنتی اجرای مجالس ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ گروه موزیک زنده

گروه موسیقی سنتی قدیمی شاد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ موزیک مجالس

موسیقی
گروه موسیقی سنتی قدیمی شاد ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ موزیک مجالس

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)